Trung Quốc Pin năng lượng mặt trời nhà sản xuất
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Winnie

Số điện thoại : +8613602795770

WhatsApp : +8613602795770

Free call
Chính sách bảo mật

Trang web này tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người dùng sử dụng dịch vụ.Để cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa và chính xác hơn, ứng dụng này sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.Tuy nhiên, ứng dụng này sẽ xử lý thông tin này với mức độ cẩn trọng và thận trọng cao.Trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, ứng dụng này sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn.Ứng dụng này sẽ cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian.Khi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ ứng dụng này, bạn được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính sách quyền riêng tư này.Chính sách quyền riêng tư này là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận dịch vụ ứng dụng này.

1. Phạm vi áp dụng

a) Sau khi bạn sử dụng dịch vụ web của ứng dụng này, bạn sẽ có thể lấy dữ liệu mạng của mình để giúp bạn chọn nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy.

2. Sử dụng thông tin

a) Ứng dụng này không cung cấp, bán, cho thuê, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào, trừ khi bạn đã được bạn cho phép trước hoặc bên thứ ba và ứng dụng này (bao gồm cả các chi nhánh của ứng dụng này) là một trong hai Bạn cung cấp dịch vụ một cách riêng lẻ hoặc chung, và sau khi dịch vụ kết thúc, nó sẽ bị chặn truy cập vào tất cả các tài liệu này mà trước đó nó có thể truy cập.

b) Ứng dụng này cũng không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập, chỉnh sửa, bán hoặc phân phối thông tin cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.Bất kỳ người dùng nào của nền tảng ứng dụng này tham gia vào các hoạt động trên, sau khi được tìm thấy, ứng dụng có quyền chấm dứt ngay thỏa thuận dịch vụ với người dùng.

c) Với mục đích phục vụ Người dùng, Ứng dụng có thể sử dụng thông tin bạn sử dụng để cung cấp cho bạn thông tin mà bạn quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi cho bạn thông tin sản phẩm và dịch vụ hoặc để chia sẻ thông tin với Đối tác ứng dụng để họ có thể Bạn gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của mình (thông tin sau cần có sự đồng ý trước của bạn).

3. Công bố thông tin

Trong các trường hợp sau, ứng dụng này sẽ tiết lộ toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân của bạn theo mong muốn cá nhân của bạn hoặc luật pháp:

a) tiết lộ cho bên thứ ba với sự đồng ý trước của bạn;

b) để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, bạn phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bên thứ ba;

c) tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cơ quan hành chính hoặc tư pháp theo các quy định có liên quan của pháp luật, hoặc theo yêu cầu của cơ quan hành chính hoặc tư pháp;

d) Nếu bạn đã vi phạm luật pháp, quy định có liên quan của Trung Quốc hoặc thỏa thuận dịch vụ ứng dụng này hoặc các quy tắc liên quan, bạn cần tiết lộ nó cho bên thứ ba;

e) Nếu bạn là Người khiếu nại sở hữu trí tuệ đủ điều kiện và đã nộp đơn khiếu nại, thì khiếu nại đó nên được tiết lộ cho Bị đơn theo yêu cầu của Người khiếu nại để cả hai bên có thể xử lý các tranh chấp quyền có thể xảy ra;

f) Các tiết lộ khác mà ứng dụng này cho là phù hợp theo luật pháp, quy định hoặc chính sách của trang web.

4. Bảo mật thông tin

a) Chúng tôi sẽ không gửi hoặc tải lên thông tin của bạn, vì vậy thông tin của bạn là tuyệt đối an toàn

 

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn